Rada szczepu

Rada Szczepu jest władzą ustawodawczą szczepu i jest zwoływana przez komendanta szczepu, bądź większość drużynowych. W skład Rady Szczepu wchodzą: Komendant szczepu, zastępcy oraz kadra (drużynowi i przyboczni) jednostek wchodzących w skład szczepu. [Konstytucja X Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Jana Bytnara, Rozdział II, § 6 i 7]