Konstytucja szczepu

KONSTYTUCJA
X SZCZEPU DRUŻYN HARCERSKICH I
ZUCHOWYCH IM. JANA BYTNARA