Kadra

X Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Jana Bytnara

 

V Nowomiejska Gromada Zuchowa Zielone Stópki

 

LXV Poznańska Drużyna Harcerska Iskra

 

65 Poznańska Drużyna Starszoharcerska i Wędrownicza Czeremcha